analyzing-brainstorming-business-people-1124062

Jobba med oss och optimera ditt försäljningsresultat

Quality Business Prospects har lång erfarenhet av försäljning inom B2B. Vårat uppdrag går ut på att med ett kvalitativt och flexibelt tillvägagångssätt hjälpa till att öka försäljningen hos våra kunder.

Vi utgår från eran situation och kan med en unik kombination av olika typ av konsultinsatser, vägledning och aktiv försäljning säkerställa att ni optimerar erat försäljningsresultat.

Eftersom varje situation är unik så agerar vi därefter. Utifrån dagsläget hos er så skräddarsyr vi en lösning som ska optimera eran försäljning i erat specifika fall.

Kundresan

  • Nulägesanalys

Vi inleder med att kartlägga hur situationen ser ut idag för att lokalisera vilka områden som bör optimeras framåt. Här går vi igenom frågor som resultat gentemot mål, målgrupp, tillvägagångssätt och regelbundna aktiviteter m.m.

  • Målbild och Strategi

Baserat på nuläge och målbild samt en tydlig bild av vilka utmaningar som finns så tar QBP tillsammans med kund fram en strategi och specifik plan för att nå målen på utsatt tid.

  • Löpande arbete

När det är klart var vi sitter och var vi är på väg samt har en tydlig plan på när och hur vi kommer dit så agerar Quality Business Prospects genom olika typer av konsultinsatser. Exempel på detta är utförande kundbesök, mötesbokning, social selling, prospektering samt återkopplingar.

  • Löpande utvärdering

Under arbetets gång så finns det planerat regelbundna avstämningar mellan QBP - kund för att säkerställa vad som har hänt, vad som är på gång och justeringar i planen framåt.

chalk-company-conceptual-533189

Nästa steg...

Behöver ni öka försäljningen? Utifrån de olika tjänsterna vi erbjuder så skräddarsyr vi gärna en lösning anpassad efter er. Klicka här och boka en kostnadsfri nulägesanalys.