3 Stegs raketen - En individuell coaching i 3 steg för att optimera din mötesbokning.

Våra konsulter har många års erfarenhet av mötesbokning, både intern och extern.

Anpassat efter dig som individ så erbjuder vi att under totalt 3 tillfällen så tar vi upp allt från att våga lyfta luren till hur du kombinerar telefonen med sociala medier och digitala kanaler och avslut.

Vi kan utföra arbetet över internet (Teams/Skype) alternativt på plats. Det sker vid 3 separata tillfällen med tillräckligt mycket tid emellan för att hinna testa för bästa resultat in till nästa steg.

Allt är anpassad till vem du är som person vilket bland annat innebär din erfarenhetsnivå och vad som motiverar dig.

adult-asking-blur-630839
3 steg raket

Sammanfattning av processen:

Steg 1 - Grundläggande

 • Tidigare erfarenheter och upplevda utmaningar
 • Motivationsfaktorer
 • Långsiktiga mål
 • grundläggande utbildning, bokningssamtalet
 • De största fallgroparna att undvika
 • Nyckelfaktorer att tänka på
 • Ringa självständigt med dokumentation som grund till nästa steg

Steg 2 - Gör en plan

 • Förberedelser
 • Planering av rutiner
 • Samtalsmallar
 • Samtalet, allt från inledning till avslut
 • Digitala verktyg och Linkedin
 • medlyssning av samtal med aktiv feedback

Steg 3 - Återkopplingen

 • Utvärdering, hur har det gått
 • Nyckeltalen
 • Vad fungerar väldigt bra
 • Vad kan bli ännu bättre
 • Planen framåt

Är detta något som skulle passa era säljare?

Klicka på knappen och fyll i era uppgifter för möjligheten till ett kostnadsfritt prisförslag